PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Vesperdiensten

Bosbeskapel woensdagavonden, 22/2-29/3, 19.00 uur Meer info…

Concerten

Abdijkerk 16 april 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Ida Pelliccioli (Italië), piano Meer info…

Zangdienst

Shalomkerk 3e zondag vd maand, 19.00 uur Meer info…

Beroepingswerk

De beroepingscommissie van onze wijkgemeente Zuidwest is in september 2022 van start gegaan met de beroepingsprocedure. Het zoeken naar geschikte predikanten wordt gedaan in opdracht van de kerkenraad en op basis van profielen die zijn opgemaakt door de verschillende locatiecommissies. De beroepingscommissie heeft 3 profielschetsen gemaakt ter ondersteuning en verduidelijking van de advertentie die op 16 oktober 2022 op de website van de PKN en op de website van onze wijkgemeente is geplaatst. De betreffende profielschetsen hebben de instemming verkregen van de kerkenraad. Profielschets Abdijkerk Profielschets Bosbeskapel Profielschtes Shalomkerk De informatie die de beroepingscommissie als uitgangspunt gebruikt bij de beroepingsprocedure kunt u lezen in de notitie ‘Beroepingswerk Zuidwest 2022’. Lees hier de vacaturetekst t.b.v. de beroepingsprocedure. De advertentie is twee periodes opengesteld en begin december is de balans opgemaakt inzake de reacties van geïnteresseerde predikanten. De beroepingscommissie is blij dat er voor de verschillende vacatures en locaties interesse is getoond door enkele predikanten. Dit betekent dat de volgende fase van de beroepingsprocedure is ingegaan. Er zijn nu in de eerste maanden van het nieuwe jaar afspraken ingepland inzake het horen van en spreken met de geïnteresseerde predikanten. Met enthousiasme gaat de beroepingscommissies de vervolgstappen zetten, in de hoop tot een passende invulling van de vacatures te kunnen komen.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Beroepingswerk

De beroepingscommissie van onze wijkgemeente Zuidwest is in september 2022 van start gegaan met de beroepingsprocedure. Het zoeken naar geschikte predikanten wordt gedaan in opdracht van de kerkenraad en op basis van profielen die zijn opgemaakt door de verschillende locatiecommissies. De beroepingscommissie heeft 3 profielschetsen gemaakt ter ondersteuning en verduidelijking van de advertentie die op 16 oktober 2022 op de website van de PKN en op de website van onze wijkgemeente is geplaatst. De betreffende profielschetsen hebben de instemming verkregen van de kerkenraad. Profielschets Abdijkerk Profielschets Bosbeskapel Profielschtes Shalomkerk De informatie die de beroepingscommissie als uitgangspunt gebruikt bij de beroepingsprocedure kunt u lezen in de notitie ‘Beroepingswerk Zuidwest 2022’. Lees hier de vacaturetekst t.b.v. de beroepingsprocedure. De advertentie is twee periodes opengesteld en begin december is de balans opgemaakt inzake de reacties van geïnteresseerde predikanten. De beroepingscommissie is blij dat er voor de verschillende vacatures en locaties interesse is getoond door enkele predikanten. Dit betekent dat de volgende fase van de beroepingsprocedure is ingegaan. Er zijn nu in de eerste maanden van het nieuwe jaar afspraken ingepland inzake het horen van en spreken met de geïnteresseerde predikanten. Met enthousiasme gaat de beroepingscommissies de vervolgstappen zetten, in de hoop tot een passende invulling van de vacatures te kunnen komen.
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest