PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk 5-12-19 november 2022 Orgelconcerten bij kaarslicht Meer info…

Noodopvang vluchtelingen

De Protestantse Kerk Den Haag gaat vluchtelingen uit Ter Apel opvangen in haar kerkgebouwen en roept mensen op om zich in te zetten als vrijwilliger. “Van de gevolgen van het huidige wanbeleid mogen vluchtelingen niet de dupe worden”, benadrukt Stek- directeur Derk Stegeman. Lees meer…

Noodhulp van Kerk in Actie in Pakistan

De enorme nood in Pakistan als gevolg van aanhoudende overstromingen is ten hemel schreiend. Meer dan 30 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen die een groot deel van het land onder water hebben gezet. Onvoorstelbaar groot is het leed van omgekomen geliefden, onherstelbaar de schade aan huizen en gewassen, onafzienbaar de ellende die volgt wanneer het water zakt. Daarom wordt de Vredesweekcollecte van zondag 25 september bestemd voor de noodhulp aan Pakistan. De Centrale Diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. Elke euro telt dus dubbel! Meer informatie staat op de website van Kerk in Actie: ‘Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. ’

Vacature Kerkelijk Bureau

Wij (Shari, Sandra, Boyke en ik) zoeken een leuke nieuwe collega op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag (PGG)! De nieuwe collega zal gaan helpen bij het ondersteunen van de wijkgemeenten & pioniersplekken en werken voor de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Een leuke baan, en het lijkt ons vooral mooi werk voor één van jullie gemeenteleden! Volledige tekst vindt U hier.

Zingen op zondagavond

Komt u ook fijn meezingen op zondagavond in de Shalomkerk? Elke derde zondagavond van de maand om 19 uur. Geef tijdens dit zanguur uw lievelingslied of psalm op en we zingen het met elkaar! Uit het oude (1973) en nieuwe liedboek (2013) en uit de psalmen in de oude berijming, alle bundels zijn in de kerk aanwezig. Aansluitend is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest

Noodopvang vluchtelingen

De Protestantse Kerk Den Haag gaat vluchtelingen uit Ter Apel opvangen in haar kerkgebouwen en roept mensen op om zich in te zetten als vrijwilliger. “Van de gevolgen van het huidige wanbeleid mogen vluchtelingen niet de dupe worden”, benadrukt Stek-directeur Derk Stegeman. Lees meer…

Noodhulp van Kerk in Actie in Pakistan

De enorme nood in Pakistan als gevolg van aanhoudende overstromingen is ten hemel schreiend. Meer dan 30 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen die een groot deel van het land onder water hebben gezet. Onvoorstelbaar groot is het leed van omgekomen geliefden, onherstelbaar de schade aan huizen en gewassen, onafzienbaar de ellende die volgt wanneer het water zakt. Daarom wordt de Vredesweekcollecte van zondag 25 september bestemd voor de noodhulp aan Pakistan. De Centrale Diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. Elke euro telt dus dubbel! Meer informatie staat op de website van Kerk in Actie: ‘Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. ’

Vacature Kerkelijk Bureau

Wij (Shari, Sandra, Boyke en ik) zoeken een leuke nieuwe collega op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag (PGG)! De nieuwe collega zal gaan helpen bij het ondersteunen van de wijkgemeenten & pioniersplekken en werken voor de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Een leuke baan, en het lijkt ons vooral mooi werk voor één van jullie gemeenteleden! Volledige tekst vindt U hier.

Zingen op zondagavond

Komt u ook fijn meezingen op zondagavond in de Shalomkerk? Elke derde zondagavond van de maand om 19 uur. Geef tijdens dit zanguur uw lievelingslied of psalm op en we zingen het met elkaar! Uit het oude (1973) en nieuwe liedboek (2013) en uit de psalmen in de oude berijming, alle bundels zijn in de kerk aanwezig. Aansluitend is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken.