PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties. Het aantal aantal gemeenteleden dat kan deelnemen is tpt nader order zeer beperkt. Zie de websites van onze drie locaties.

Concerten

Alle concerten zijn tot nader bericht afgelast. Meer info…

Gebedskring

Op vrijdagmiddag bent u van harte welkom op de gebedskring. De kring is als volgt te omschrijven: Wat is bidden eigenlijk? Vaak vullen we bidden in door een vragenlijst neer te leggen bij God. Maar ten diepste is bidden contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren wat God ons te zeggen heeft. Luisteren naar God betekent allereerst stil worden. Dat doen we vanuit de lofprijzing en aanbidding, waarin we ons op God richten. Vanuit de stilte gaan we bidden. We laten ons verrassen door God. God kan op verschillende manieren tot ons spreken: door een woord, een lied, een beeld. In de veiligheid van de groep kunnen we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen. Graag tot ziens op vrijdag 30 oktober om 14.30 uur in de Shalomkerk. In verband met de coronatijd graag opgeven bij Willem Spee via T 0641653380.

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad Zuidwest heeft in de vergaderingen van juni en september 2020 de volgende ambtsdragers benoemd: voor de locatie Abdijkerk: mw Louise Moerbeke- Petri als ouderling-kerkrentmeester. voor de locatie Bosbeskapel: de heer Gerard de Goeij als pastoraal ouderling en de heer David Renkema als ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter Algemene Kerkenraad).

Kerkelijke inkomsten t/m juli 2020

Hieronder vindt u de actuele stand van zaken, waarin de gegevens t/m de maand juli zijn verwerkt.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest

Gebedskring

Op vrijdagmiddag bent u van harte welkom op de gebedskring. De kring is als volgt te omschrijven: Wat is bidden eigenlijk? Vaak vullen we bidden in door een vragenlijst neer te leggen bij God. Maar ten diepste is bidden contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren wat God ons te zeggen heeft. Luisteren naar God betekent allereerst stil worden. Dat doen we vanuit de lofprijzing en aanbidding, waarin we ons op God richten. Vanuit de stilte gaan we bidden. We laten ons verrassen door God. God kan op verschillende manieren tot ons spreken: door een woord, een lied, een beeld. In de veiligheid van de groep kunnen we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen. Graag tot ziens op vrijdag 30 oktober om 14.30 uur in de Shalomkerk. In verband met de coronatijd graag opgeven bij Willem Spee via T 0641653380.

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad Zuidwest heeft in de vergaderingen van juni en september 2020 de volgende ambtsdragers benoemd: voor de locatie Abdijkerk: mw Louise Moerbeke- Petri als ouderling- kerkrentmeester. voor de locatie Bosbeskapel: de heer Gerard de Goeij als pastoraal ouderling en de heer David Renkema als ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter Algemene Kerkenraad).

Kerkelijke inkomsten t/m juli 2020

Hieronder vindt u de actuele stand van zaken, waarin de gegevens t/m de maand juli zijn verwerkt.