PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Vesperdiensten

Bosbeskapel woensdagavonden, 22/2-29/3, 19.00 uur Meer info…

Concerten

Abdijkerk 16 april 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Ida Pelliccioli (Italië), piano Meer info…

Zangdienst

Shalomkerk 3e zondag vd maand, 19.00 uur Meer info…

Vespers in de Veertigdagentijd

Van 22 februari tot en met 29 maart zijn er zes vespers op de woensdagavonden van 19.00 - 19.30 uur met beeldende kunst van Aad de Haas (1920-1972). Hij maakte in 1946-47 een kruisweg voor de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller. Deze verschilde behoorlijk van wat gebruikelijk was in zijn tijd. De Haas was erg begaan met de armen en onderdrukten. Dit verbeelde hij in zijn schilderijen, waar hij de nadruk legde op de menselijkheid van Christus. Van de zestien kruiswegstaties die hij schilderde zijn er zes te zien in de vespers. Elke vesper staat een schilderij centraal met erbij gekozen Bijbellezing. We kijken en luisteren naar de Bijbelverhalen. We lezen uit de Hallel Psalmen, zingen liederen en er is muziek waarbij je kunt mediteren. De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Het is dan fijn om in de drukte van het dagelijkse bestaan één keer per week een half uurtje tijd te nemen voor een vesper in de kerk, waar je je met elkaar verbonden mag weten. De vespers zijn ook te bekijken en beluisteren via kerkomroep en het liturgieblad is op de website van de Bosbeskapel te vinden.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU