PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties. Het aantal aantal gemeenteleden dat kan deelnemen is tpt nader order zeer beperkt. Zie de websites van onze drie locaties.

Concerten

Alle concerten zijn tot nader bericht afgelast. Meer info…

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad Zuidwest heeft in de vergaderingen van juni en september 2020 de volgende ambtsdragers benoemd: voor de locatie Abdijkerk: mw Louise Moerbeke- Petri als ouderling-kerkrentmeester. voor de locatie Bosbeskapel: de heer Gerard de Goeij als pastoraal ouderling en de heer David Renkema als ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter Algemene Kerkenraad).

Kerkelijke inkomsten t/m oktober 2020

Wanneer u dit leest hebben we nog twee maanden te gaan. Voor zover u uw bijdrage voor dit jaar nog niet (volledig) heeft voldaan: we kijken uit naar uw bijdragen. Door het coronabeleid van onze regering blijven de huuropbrengsten over het algemeen achter bij voorgaande jaren. Ook de collecteopbrengsten voor de wijkgemeenten brengen beduidend minder op. Uw extra gift voor het wijkwerk wordt dan ook op hoge prijs gesteld. Het is fijn dat bijzondere inzamelingen voor afzonderlijke doelen ruim door u worden bedacht. Dat tekent het warme enthousiasme van al die meelevende leden in onze wijk. Hoe bijzonder zou het zijn als het ons samen ook zou lukken de achterstand van dit jaar weg te werken..

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad Zuidwest heeft in de vergaderingen van juni en september 2020 de volgende ambtsdragers benoemd: voor de locatie Abdijkerk: mw Louise Moerbeke- Petri als ouderling- kerkrentmeester. voor de locatie Bosbeskapel: de heer Gerard de Goeij als pastoraal ouderling en de heer David Renkema als ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter Algemene Kerkenraad).

Kerkelijke inkomsten t/m oktober 2020

Wanneer u dit leest hebben we nog twee maanden te gaan. Voor zover u uw bijdrage voor dit jaar nog niet (volledig) heeft voldaan: we kijken uit naar uw bijdragen. Door het coronabeleid van onze regering blijven de huuropbrengsten over het algemeen achter bij voorgaande jaren. Ook de collecteopbrengsten voor de wijkgemeenten brengen beduidend minder op. Uw extra gift voor het wijkwerk wordt dan ook op hoge prijs gesteld. Het is fijn dat bijzondere inzamelingen voor afzonderlijke doelen ruim door u worden bedacht. Dat tekent het warme enthousiasme van al die meelevende leden in onze wijk. Hoe bijzonder zou het zijn als het ons samen ook zou lukken de achterstand van dit jaar weg te werken..