PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Benoeming ouderling met bijzondere opdracht

De kerkenraad Zuidwest heeft in april 2020 mevr. J. Bregman in de bediening gesteld als kerkelijk werker met bijzondere opdracht, te weten als geestelijk verzorger bij de zorggroep Cardia verbonden aan het Woonzorgcentrum Tabitha. De Algemene Kerkenraad van de PGG heeft inmiddels deze in de bediening stelling overgenomen. Om kerkordelijke redenen is besloten mw. Bregman te benoemen tot ouderling met bijzondere opdracht, te weten haar werk als geestelijk verzorger bij Tabitha. Indien er uiterlijk 20 mei as. geen wettige bezwaren zijn ingediend via de scriba van de wijkkerkenraad Zuidwest, zal Janneke Bregman op Pinksterzondag 23 mei door ds. Wietske Verkuyl als ouderling worden bevestigd.

Vacature STEK voor een assistent-controller

Stek heeft een mooie vacature voor een assistent-controller. Deze zal o.a. de financiële administratie van de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag gaan ondersteunen.

Van de kerkrentmeesters

Lees hier onze financiële terugblik over het afgelopen jaar.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest

Benoeming ouderling met bijzondere

opdracht

De kerkenraad Zuidwest heeft in april 2020 mevr. J. Bregman in de bediening gesteld als kerkelijk werker met bijzondere opdracht, te weten als geestelijk verzorger bij de zorggroep Cardia verbonden aan het Woonzorgcentrum Tabitha. De Algemene Kerkenraad van de PGG heeft inmiddels deze in de bediening stelling overgenomen. Om kerkordelijke redenen is besloten mw. Bregman te benoemen tot ouderling met bijzondere opdracht, te weten haar werk als geestelijk verzorger bij Tabitha. Indien er uiterlijk 20 mei as. geen wettige bezwaren zijn ingediend via de scriba van de wijkkerkenraad Zuidwest, zal Janneke Bregman op Pinksterzondag 23 mei door ds. Wietske Verkuyl als ouderling worden bevestigd.

Vacature STEK voor een assistent-

controller

Stek heeft een mooie vacature voor een assistent- controller. Deze zal o.a. de financiële administratie van de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag gaan ondersteunen.

Van de kerkrentmeesters

Lees hier onze financiële terugblik over het afgelopen jaar.