PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Van de kerkrentmeesters

De actie Kerkbalans is weer van start. Het jaar 2020 ligt achter ons, we kijken alvast vooruit naar 2021. Namens de kerkrentmeesters van de drie kerken in Den Haag ZuidWest geven we u alvast een eerste update. De bijdragen aan de actie Kerkbalans over 2020 zijn geboekt. Tijd voor een voorlopige balans (zie tabel). Zoals u kunt zien, hebben we in de Bosbeskapel een hoger bedrag aan kerkelijke bijdragen mogen ontvangen dan het voorgaande jaar. Dat is een prachtig resultaat, in aanmerking nemend dat ons ledental op alle drie locaties jaarlijks krimpt. In de resultaat-ontwikkeling zien we de gevolgen van het verminderd aantal predikanten, waarvoor we deels pastoraal werkers in de plaats hebben gesteld. De kosten voor de pastoraal werkers zijn toegerekend aan de drie locaties op basis van de feitelijke verdeling van de werkzaamheden. Als gevolg hiervan komt nu ook de Abdijkerk in de rode cijfers. De kosterswerkzaamheden voor de Bosbeskapel zijn in 2020 verminderd. Het uiteindelijk gevolg is dat, hoewel onze totale opbrengsten blijven dalen, het verlies over 2020 kleiner is dan het voorgaande jaar. Zeker wanneer we in aanmerking nemen dat de collecteopbrengsten en de huuropbrengsten ten gevolge van de crisis vorig jaar substantieel zijn gedaald, is het uiteindelijk resultaat boven verwachting. We danken ieder die daaraan individueel een bijdrage heeft geleverd. Voor 2021 starten we dan ook optimistisch: we hopen dat ieder zo snel mogelijk reageert op de recente uitnodiging Kerkbalans 2021. En natuurlijk hopen we dat u via de bankrekening van de drie locaties met extra giften ons wijkwerk van harte wilt blijven steunen. Wij maken ons klaar voor een nieuw financieel jaar. Zodra we de cijfers over 2020 meer definitief hebben, komen we bij u terug met een analyse.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest

Van de kerkrentmeesters

De actie Kerkbalans is weer van start. Het jaar 2020 ligt achter ons, we kijken alvast vooruit naar 2021. Namens de kerkrentmeesters van de drie kerken in Den Haag ZuidWest geven we u alvast een eerste update. De bijdragen aan de actie Kerkbalans over 2020 zijn geboekt. Tijd voor een voorlopige balans (zie tabel). Zoals u kunt zien, hebben we in de Bosbeskapel een hoger bedrag aan kerkelijke bijdragen mogen ontvangen dan het voorgaande jaar. Dat is een prachtig resultaat, in aanmerking nemend dat ons ledental op alle drie locaties jaarlijks krimpt. In de resultaat-ontwikkeling zien we de gevolgen van het verminderd aantal predikanten, waarvoor we deels pastoraal werkers in de plaats hebben gesteld. De kosten voor de pastoraal werkers zijn toegerekend aan de drie locaties op basis van de feitelijke verdeling van de werkzaamheden. Als gevolg hiervan komt nu ook de Abdijkerk in de rode cijfers. De kosterswerkzaamheden voor de Bosbeskapel zijn in 2020 verminderd. Het uiteindelijk gevolg is dat, hoewel onze totale opbrengsten blijven dalen, het verlies over 2020 kleiner is dan het voorgaande jaar. Zeker wanneer we in aanmerking nemen dat de collecteopbrengsten en de huuropbrengsten ten gevolge van de crisis vorig jaar substantieel zijn gedaald, is het uiteindelijk resultaat boven verwachting. We danken ieder die daaraan individueel een bijdrage heeft geleverd. Voor 2021 starten we dan ook optimistisch: we hopen dat ieder zo snel mogelijk reageert op de recente uitnodiging Kerkbalans 2021. En natuurlijk hopen we dat u via de bankrekening van de drie locaties met extra giften ons wijkwerk van harte wilt blijven steunen. Wij maken ons klaar voor een nieuw financieel jaar. Zodra we de cijfers over 2020 meer definitief hebben, komen we bij u terug met een analyse.