PGG ZuidWest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Van de kerkrentmeesters

De laatste rapportage vóór de jaarwisseling. De verwerking van de administratie op het kerkelijk bureau loopt altijd wat achter, doordat alle opbrengsten Kerkbalans aan de goede locaties wordt toegerekend. Maar de maand oktober is inmiddels weer verwerkt. Zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar proberen wij u een uitgebreide analyse te geven hoe de resultaten van de drie locaties over het jaar 2020 zijn geweest en wat de begrote resultaten zijn voor het jaar 2021. We kampen al jaren, zoals u weet, met teruglopende opbrengsten Kerkbalans. Logisch bij de leeftijdsopbouw van onze kerken in ZuidWest. Tegelijk blijven onze uitgaven op een hoog peil. We spelen daarop in, predikantsplaatsen zijn voorlopig ingeruild voor parttime pastoraal werkers. Maar ook dan blijven we per saldo op een tekort steken. Voor de drie locaties samen gaat het dan om zo’n € 150.000 per jaar. Met de coronamaatregelen blijven ook de collecten en huuropbrengsten achter op hetgeen wij hoopten. Kortom: het beeld wordt er niet rooskleuriger op. Gelukkig hebben we als kerken in Den Haag robuuste reserves. Die willen we uiteraard zo lang mogelijk sparen. Vandaar altijd maar weer die oproep: omdat het voortbestaan van onze kerken u aan het hart gaat en we onze predikanten en pastoraal werkers zo lang mogelijk op volle kracht zien doorgaan, heel graag uw extra steun voor ons kerkenwerk. U weet ons te vinden.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU
Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest

Van de kerkrentmeesters

De laatste rapportage vóór de jaarwisseling. De verwerking van de administratie op het kerkelijk bureau loopt altijd wat achter, doordat alle opbrengsten Kerkbalans aan de goede locaties wordt toegerekend. Maar de maand oktober is inmiddels weer verwerkt. Zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar proberen wij u een uitgebreide analyse te geven hoe de resultaten van de drie locaties over het jaar 2020 zijn geweest en wat de begrote resultaten zijn voor het jaar 2021. We kampen al jaren, zoals u weet, met teruglopende opbrengsten Kerkbalans. Logisch bij de leeftijdsopbouw van onze kerken in ZuidWest. Tegelijk blijven onze uitgaven op een hoog peil. We spelen daarop in, predikantsplaatsen zijn voorlopig ingeruild voor parttime pastoraal werkers. Maar ook dan blijven we per saldo op een tekort steken. Voor de drie locaties samen gaat het dan om zo’n € 150.000 per jaar. Met de coronamaatregelen blijven ook de collecten en huuropbrengsten achter op hetgeen wij hoopten. Kortom: het beeld wordt er niet rooskleuriger op. Gelukkig hebben we als kerken in Den Haag robuuste reserves. Die willen we uiteraard zo lang mogelijk sparen. Vandaar altijd maar weer die oproep: omdat het voortbestaan van onze kerken u aan het hart gaat en we onze predikanten en pastoraal werkers zo lang mogelijk op volle kracht zien doorgaan, heel graag uw extra steun voor ons kerkenwerk. U weet ons te vinden.