Den Haag-Zuidwest Protestantse Kerk Den Haag
Abdijkerk         Bosbeskapel        Shalomkerk

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk Iedere 3e zondag januari-juni 2024 Zondagmatinee Meer info…

Samenklank

Dit is ons maandblad met nieuws uit de wijkgemeente. Meer info…

Diaconie

Actueel - Diaconale activiteiten - Financiële bijdragen

Het goede voor een ander willen

De Diaconie Zuidwest wil zich inzetten voor de medemens – ver weg en dichtbij. Uitgangspunt hierbij is de missie zoals die is verwoord voor de hele Protestantse Kerk Den Haag. Deze missie wordt als volgt samengevat: “(…) vanuit de christelijke gemeente mensen in de marge van de samenleving te ondersteunen, sociale uitsluiting tegen te gaan en de onderlinge verbondenheid van mensen en het vreedzaam samenleven van verschillende groepen in de stad te stimuleren.” “De diaconie wil geïnspireerd door het christelijk geloof en in verbondenheid met de protestantse traditie (…) dienstbaar zijn in de stad. Dat betekent dat zij in het bijzonder aandacht heeft voor mensen in de marge, voor mensen in moeilijke en soms zelf uitzichtloze situaties.” Barmhartigheid, liefde en aandacht voor kwetsbare mensen, iets voor hen kunnen betekenen en zo handen en voeten geven aan Jezus’ opdracht is de belangrijkste inspiratiebron voor onze diakenen. Bovenstaande woorden hebben wij voor de komende jaren samengevat in de volgende zin: Het goede voor een ander willen’. In de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest zijn momenteel veertien diakenen en één taakdragers actief. Zij coördineren alle diaconale acties en proberen te stimuleren dat we met elkaar een diaconale gemeente zijn. Immers: ieder gemeentelid wordt geacht zich diaconaal in te zetten! Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk Paul van Gijzen Gert-Jan de Raad Hans Adams Christiaan Scheen Astrid Frey Yvonne Casteleijn Nico Tetteroo Judith Trapman Marja Hollander Maureen Palyama Marianne Veenstra Wil Nijland Thea Wignand Onze ambities hebben we verwoord in een beleidsplan. Wij werken nauw samen met de Diaconie Den Haag en Stek - stichting stad en kerk. Binnen onze wijkgemeente heeft Stek twee projecten: Buurt & Shalom en Kies! Voedselbankwinkel.

Actueel - Diaconale activiteiten - Financiële bijdragen

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse kerk Den Haag

MENU

Diaconie

Actueel - Diaconale activiteiten -

Financiële bijdragen

Het goede voor een ander willen

De Diaconie Zuidwest wil zich inzetten voor de medemens – ver weg en dichtbij. Uitgangspunt hierbij is de missie zoals die is verwoord voor de hele Protestantse Kerk Den Haag. Deze missie wordt als volgt samengevat: “(…) vanuit de christelijke gemeente mensen in de marge van de samenleving te ondersteunen, sociale uitsluiting tegen te gaan en de onderlinge verbondenheid van mensen en het vreedzaam samenleven van verschillende groepen in de stad te stimuleren.” “De diaconie wil geïnspireerd door het christelijk geloof en in verbondenheid met de protestantse traditie (…) dienstbaar zijn in de stad. Dat betekent dat zij in het bijzonder aandacht heeft voor mensen in de marge, voor mensen in moeilijke en soms zelf uitzichtloze situaties.” Barmhartigheid, liefde en aandacht voor kwetsbare mensen, iets voor hen kunnen betekenen en zo handen en voeten geven aan Jezus’ opdracht is de belangrijkste inspiratiebron voor onze diakenen. Bovenstaande woorden hebben wij voor de komende jaren samengevat in de volgende zin: ‘Het goede voor een ander willen’. In de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest zijn momenteel veertien diakenen en één taakdragers actief. Zij coördineren alle diaconale acties en proberen te stimuleren dat we met elkaar een diaconale gemeente zijn. Immers: ieder gemeentelid wordt geacht zich diaconaal in te zetten! Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk Paul van Gijzen Gert-Jan de Raad Hans Adams Christiaan Scheen Astrid Frey Yvonne Casteleijn Nico Tetteroo Judith Trapman Marja Hollander Maureen Palyama Marianne Veenstra Wil Nijland Thea Wignand Onze ambities hebben we verwoord in een beleidsplan. Wij werken nauw samen met de Diaconie Den Haag en Stek - stichting stad en kerk. Binnen onze wijkgemeente heeft Stek twee projecten: Buurt & Shalom en Kies! Voedselbankwinkel.

Actueel - Diaconale activiteiten -

Financiële bijdragen

Abdij          Bosbes        Shalom
ZuidWest