Den Haag-Zuidwest Protestantse Kerk Den Haag
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk 04-11-18 november 2023, 15.30 uur Orgelconcerten bij kaarslicht Meer info…

Zangdienst

Shalomkerk 3e zondag vd maand, 19.00 uur Meer info…

Diaconie - Het goede voor een ander willen

Actueel - Diaconale activiteiten - Financiële bijdragen

Het goede voor een ander willen

De Diaconie Zuidwest wil zich inzetten voor de medemens – ver weg en dichtbij. Uitgangspunt hierbij is de missie zoals die is verwoord voor de hele protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage (PGG). Deze missie wordt als volgt samengevat: ….” vanuit de christelijke gemeente mensen in de marge van de samenleving te ondersteunen, sociale uitsluiting tegen te gaan en de onderlinge verbondenheid van mensen en het vreedzaam samenleven van verschillende groepen in de stad te stimuleren “. “……De diaconie wil geïnspireerd door het christelijk geloof en in verbondenheid met de protestantse traditie…….dienstbaar zijn in de stad. Dat betekent dat zij in het bijzonder aandacht heeft voor mensen in de marge, voor mensen in moeilijke en soms zelf uitzichtloze situaties.” Barmhartigheid, liefde en aandacht voor kwetsbare mensen, iets voor hen kunnen betekenen en zo handen en voeten geven aan Jezus’ opdracht is de belangrijkste inspiratiebron voor onze diakenen. Bovenstaande woorden hebben wij voor de komende jaren samengevat in de volgende zin: Het goede voor een ander willen’. In de wijkgemeente DenHaag-ZuidWest zijn momenteel 14 diakenen en 3 taakdragers actief. Zij coördineren alle diaconale acties en proberen te stimuleren dat we met elkaar een diaconale gemeente zijn. Immers: ieder gemeentelid wordt geacht zich diaconaal in te zetten! Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk Paul van Gijzen Gert-Jan de Raad Hans Adams Christiaan Scheen Kjell Wagner Yvonne Casteleijn Nico Tetteroo Judith Trapman Marja Hollander Maureen Palyama Marianne Veenstra Suze Mulder Thea Wignand Wil Nijland Onze ambities hebben we verwoord in een Beleidsplan. Wij werken nauw samen met de Diaconie Protestantse kerk Den Haag en Stek Stichting Stad en Kerk.

Actueel - Diaconale activiteiten - Financiële bijdragen

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse kerk Den Haag

MENU

Diaconie - Het goede voor een

ander willen

Actueel - Diaconale activiteiten -

Financiële bijdragen

Het goede voor een ander willen

De Diaconie Zuidwest wil zich inzetten voor de medemens – ver weg en dichtbij. Uitgangspunt hierbij is de missie zoals die is verwoord voor de hele protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage (PGG). Deze missie wordt als volgt samengevat: ….” vanuit de christelijke gemeente mensen in de marge van de samenleving te ondersteunen, sociale uitsluiting tegen te gaan en de onderlinge verbondenheid van mensen en het vreedzaam samenleven van verschillende groepen in de stad te stimuleren “. “……De diaconie wil geïnspireerd door het christelijk geloof en in verbondenheid met de protestantse traditie…….dienstbaar zijn in de stad. Dat betekent dat zij in het bijzonder aandacht heeft voor mensen in de marge, voor mensen in moeilijke en soms zelf uitzichtloze situaties.” Barmhartigheid, liefde en aandacht voor kwetsbare mensen, iets voor hen kunnen betekenen en zo handen en voeten geven aan Jezus’ opdracht is de belangrijkste inspiratiebron voor onze diakenen. Bovenstaande woorden hebben wij voor de komende jaren samengevat in de volgende zin: ‘Het goede voor een ander willen’. In de wijkgemeente DenHaag-ZuidWest zijn momenteel 14 diakenen en 3 taakdragers actief. Zij coördineren alle diaconale acties en proberen te stimuleren dat we met elkaar een diaconale gemeente zijn. Immers: ieder gemeentelid wordt geacht zich diaconaal in te zetten! Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk Paul van Gijzen Gert-Jan de Raad Hans Adams Christiaan Scheen Kjell Wagner Yvonne Casteleijn Nico Tetteroo Judith Trapman Marja Hollander Maureen Palyama Marianne Veenstra Suze Mulder Thea Wignand Wil Nijland Onze ambities hebben we verwoord in een Beleidsplan. Wij werken nauw samen met de Diaconie Protestantse kerk Den Haag en Stek Stichting Stad en Kerk.

Actueel - Diaconale activiteiten -

Financiële bijdragen

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
ZuidWest