Diaconie - Het goede voor een ander willen

Financiële bijdragen

Wij waarderen het als u ons werk financieel wil ondersteunen. Dat kan door een gift over te maken: Voor de Diaconie: NL16 INGB 0000 0423 15 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest Voor de ZWO (Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingshulp): NL52 INGB 0000 0924 95 t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest Mocht U één van onze projecten ( KidsCare, Mensenkinderen, etc) willen ondersteunen dan uw gift graag overmaken naar onze ZWO-rekening onder vermelding van het project dat u wil ondersteunen. Wilt de Voedselbankwinkel financieel ondersteunen, dan kan dit op bankrekeningnummer NL83 INGB 0009 5168 45 van Stek Den Haag o.v.v. ‘Voedselbankwinkel’

Collecten

We waarderen het als u een financiële bijdrage wilt geven t.b.v. één van de tijdens de eredienst te houden collecten. Dat kan in de eredienst door middel van een geld- of collectebonnengift in de collectezak te doen. Ook kan tijdens of direct na de dienst digitaal worden gegeven. Hiervoor zijn QR-codes opgenomen in de liturgie-zondagsbrief. Bent U niet aanwezig tijdens de dienst maar wil u toch geven aan de collecte dan kan dat door geld over te maken naar: NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Collecte Wijkdiaconie Den Haag Zuidwest (graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd is) De bestemming van de collectes in de lopende maand kunt u hier lezen. Collecterooster Wilt u informatie over de collectes in onze wijkgemeente? Ons collecterooster kunt u hier downloaden en inzien. Collectebonnen NL46 INGB 0000 0767 92, t.n.v. "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post. De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN- kerken gebruikt worden.

Giften aftrekken van Belastingen

Al uw giften aan de Diaconie, Collecten en aanschafkosten collectebonnen zijn aftrekbaar van de Belastingen. De Protestantse Kerk Den Haag staat namelijk als ANBI- instelling geregistreerd. Het is wel relevant dat u kunt aantonen dat u de gemaakte kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld via bankafschriften. Bij uw aangifte kunt u gebruikmaken van de volgende RSIN-code: 2602763

Actueel - Diaconale activiteiten - Diaconie

homepage

PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk, zondagmatinee 18 juni 2023, 15.30 uur Consortium Vocale o.l.v. Stephen Kavelaar Meer info…

Zangdienst

Shalomkerk 3e zondag vd maand, 19.00 uur Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Diaconie - Het goede voor een

ander willen

Financiële bijdragen

Wij waarderen het als u ons werk financieel wil ondersteunen. Dat kan door een gift over te maken: Voor de Diaconie: NL16 INGB 0000 0423 15 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest Voor de ZWO (Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingshulp): NL52 INGB 0000 0924 95 t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest Mocht U één van onze projecten ( KidsCare, Mensenkinderen, etc) willen ondersteunen dan uw gift graag overmaken naar onze ZWO- rekening onder vermelding van het project dat u wil ondersteunen. Wilt de Voedselbankwinkel financieel ondersteunen, dan kan dit op bankrekeningnummer NL83 INGB 0009 5168 45 van Stek Den Haag o.v.v. ‘Voedselbankwinkel’

Collecten

We waarderen het als u een financiële bijdrage wilt geven t.b.v. één van de tijdens de eredienst te houden collecten. Dat kan in de eredienst door middel van een geld- of collectebonnengift in de collectezak te doen. Ook kan tijdens of direct na de dienst digitaal worden gegeven. Hiervoor zijn QR-codes opgenomen in de liturgie-zondagsbrief. Bent U niet aanwezig tijdens de dienst maar wil u toch geven aan de collecte dan kan dat door geld over te maken naar: NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Collecte Wijkdiaconie Den Haag Zuidwest (graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd is) De bestemming van de collectes in de lopende maand kunt u hier lezen. Collecterooster Wilt u informatie over de collectes in onze wijkgemeente? Ons collecterooster kunt u hier downloaden en inzien. Collectebonnen NL46 INGB 0000 0767 92, t.n.v. "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post. De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Giften aftrekken van Belastingen

Al uw giften aan de Diaconie, Collecten en aanschafkosten collectebonnen zijn aftrekbaar van de Belastingen. De Protestantse Kerk Den Haag staat namelijk als ANBI-instelling geregistreerd. Het is wel relevant dat u kunt aantonen dat u de gemaakte kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld via bankafschriften. Bij uw aangifte kunt u gebruikmaken van de volgende RSIN-code: 2602763

Actueel - Diaconale activiteiten -

Diaconie homepage

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest