Diaconie - Het goede voor een ander willen

Financiële bijdragen

Wij waarderen het als u ons werk financieel wil ondersteunen. Dat kan door een gift over te maken: Voor de Diaconie: NL16 INGB 0000 0423 15 t.n.v. Diaconie Den Haag-Zuidwest Voor de ZWO (Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingshulp): NL52 INGB 0000 0924 95 t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag-Zuidwest Mocht u één van onze projecten (KidsCare, Mensenkinderen, etc) willen ondersteunen dan uw gift graag overmaken naar onze ZWO-rekening onder vermelding van het project dat u wilt ondersteunen. Wilt u de Kies! Voedselbankwinkel financieel ondersteunen, dan kan dit op bankrekeningnummer NL83 INGB 0009 5168 45 van Stek Den Haag o.v.v. ‘Kies! Voedselbankwinkel’

Collecten

We waarderen het als u een financiële bijdrage wilt geven ten bate van één van de tijdens de eredienst te houden collecten. Dat kan in de eredienst door middel van een geld- of collectebonnengift in de collectezak. Ook kan tijdens of direct na de dienst digitaal worden gegeven. Hiervoor zijn QR-codes opgenomen in de liturgie. Bent u niet aanwezig tijdens de dienst maar wilt u toch geven aan de collecte dan kan dat door geld over te maken naar: NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Collecte Wijkdiaconie Den Haag-Zuidwest; graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd is. Een toelichting op de bestemming van de collectes is opgenomen in de zondagse liturgie. Collectebonnen Via de collectes tijdens de kerkdiensten kunt u uw bijdrage geven aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Uw bijdrage kunt u in contant geld doen, maar u kunt hiervoor ook collectebonnen gebruiken. Deze bestelt u bij de Protestantse Diaconie Den Haag. De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden. Zo bestelt u collectebonnen: 1. U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u collectebonnen wilt bestellen. 2. Maak het bedrag over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage. 3. Maak een bedrag in hele euro’s over, zonder cijfers achter de komma. 4. Vermeld bij de opmerkingen ‘Collectebonnen’, plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naartoe gestuurd moeten worden. 5. U ontvangt na enkele dagen de collectebonnen per post.

Giften aftrekken van Belastingen

Al uw giften aan de diaconie, collecten en aanschafkosten van collectebonnen zijn aftrekbaar van de belastingen. De Protestantse Kerk Den Haag staat namelijk als ANBI geregistreerd. Het is wel relevant dat u kunt aantonen dat u de gemaakte kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld via bankafschriften. Bij uw aangifte kunt u gebruikmaken van de volgende RSIN-code: 2602763.

Actueel - Diaconale activiteiten - Diaconie homepage

Den Haag-Zuidwest Protestantse Kerk Den Haag
Abdijkerk         Bosbeskapel        Shalomkerk

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk Iedere 3e zondag januari-juni 2024 Zondagmatinee Meer info…

Samenklank

Dit is ons maandblad met nieuws uit de wijkgemeente. Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse kerk Den Haag

MENU

Diaconie - Het goede voor een

ander willen

Financiële bijdragen

Wij waarderen het als u ons werk financieel wil ondersteunen. Dat kan door een gift over te maken: Voor de Diaconie: NL16 INGB 0000 0423 15 t.n.v. Diaconie Den Haag-Zuidwest Voor de ZWO (Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingshulp): NL52 INGB 0000 0924 95 t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag-Zuidwest Mocht u één van onze projecten (KidsCare, Mensenkinderen, etc) willen ondersteunen dan uw gift graag overmaken naar onze ZWO- rekening onder vermelding van het project dat u wilt ondersteunen. Wilt u de Kies! Voedselbankwinkel financieel ondersteunen, dan kan dit op bankrekeningnummer NL83 INGB 0009 5168 45 van Stek Den Haag o.v.v. ‘Kies! Voedselbankwinkel’

Collecten

We waarderen het als u een financiële bijdrage wilt geven ten bate van één van de tijdens de eredienst te houden collecten. Dat kan in de eredienst door middel van een geld- of collectebonnengift in de collectezak. Ook kan tijdens of direct na de dienst digitaal worden gegeven. Hiervoor zijn QR-codes opgenomen in de liturgie. Bent u niet aanwezig tijdens de dienst maar wilt u toch geven aan de collecte dan kan dat door geld over te maken naar: NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Collecte Wijkdiaconie Den Haag-Zuidwest; graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd is. Een toelichting op de bestemming van de collectes is opgenomen in de zondagse liturgie. Collectebonnen Via de collectes tijdens de kerkdiensten kunt u uw bijdrage geven aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Uw bijdrage kunt u in contant geld doen, maar u kunt hiervoor ook collectebonnen gebruiken. Deze bestelt u bij de Protestantse Diaconie Den Haag. De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden. Zo bestelt u collectebonnen: 1. U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u collectebonnen wilt bestellen. 2. Maak het bedrag over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te 's- Gravenhage. 3. Maak een bedrag in hele euro’s over, zonder cijfers achter de komma. 4. Vermeld bij de opmerkingen ‘Collectebonnen’, plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naartoe gestuurd moeten worden. 5. U ontvangt na enkele dagen de collectebonnen per post.

Giften aftrekken van Belastingen

Al uw giften aan de diaconie, collecten en aanschafkosten van collectebonnen zijn aftrekbaar van de belastingen. De Protestantse Kerk Den Haag staat namelijk als ANBI geregistreerd. Het is wel relevant dat u kunt aantonen dat u de gemaakte kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld via bankafschriften. Bij uw aangifte kunt u gebruikmaken van de volgende RSIN-code: 2602763.

Actueel - Diaconale activiteiten -

Diaconie homepage

Abdij          Bosbes        Shalom
ZuidWest