Diaconie - Het goede voor een ander willen

Diaconale activiteiten

Buurt- en Kerkhuis Shalom

Erediensten…

Activiteiten op locatie…

Buurt- en Kerkhuis Shalom

Het Buurt- en Kerkhuis Shalom (BKS) is het meest zichtbare teken van onze christelijke presentie in de wijk. In en vanuit de Shalomkerk worden naast de Voedselbankwinkel Kies! , tal van andere activiteiten uitgevoerd. (o.a. moestuinieren , huiswerkbegeleiding, sociaal spreekuur, taallessen en naailessen). Deze activiteiten zijn geen doel op zichzelf; ze blijven een middel waarmee mensen in de eigen kracht kunnen worden aangesproken en ze zijn daarnaast ook gericht op de onderlinge ontmoeting en verbinding. Heleen Joziasse is, als diaconaal opbouwwerker van STEK (stichting voor stad en kerk) , de spil in dit web en coördineert deze activiteiten.

De Mussenhof

De Diaconie Den Haag Zuidwest ondersetunt ook het werk van ds. Jan Eerbeek in de vorm van zijn projecten My Home en de Mussenhof.

Erediensten

Momenteel worden er wekelijks vieringen verzorgt op drie locaties: Abdijkerk - Bosbeskapel - Shalomkerk De diakenen verzorgen in de vieringen de collecte en assisteren in diensten van Schrift en Tafel.

Activiteiten op locatie

Naast het diaconale werk in DenHaag-ZuidWest organiseren en coördineren de diakenen ook diverse activiteiten op de locatie waaraan zij verbonden zijn. Hierbij valt te denken aan maaltijdprojecten, ouderensoos, telefooncirkel, autodienst, vakantieweken voor ouderen en gehandicapten, ouderenlunches, dagje uit, beursplein, acties voor KerkinActie- en ZWO-projecten zoals KidsCare, Mensenkinderen, Schrijfacties zoals Paasgroeten en ArkMission, etc.

Actueel - Financiële bijdragen - Diaconie

homepage

PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Concerten

Abdijkerk, zondagmatinee 18 juni 2023, 15.30 uur Consortium Vocale o.l.v. Stephen Kavelaar Meer info…

Zangdienst

Shalomkerk 3e zondag vd maand, 19.00 uur Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Diaconie - Het goede voor een

ander willen

Diaconale activiteiten

Buurt- en Kerkhuis Shalom

Erediensten…

Activiteiten op locatie…

Buurt- en Kerkhuis Shalom

Het Buurt- en Kerkhuis Shalom (BKS) is het meest zichtbare teken van onze christelijke presentie in de wijk. In en vanuit de Shalomkerk worden naast de Voedselbankwinkel Kies! , tal van andere activiteiten uitgevoerd. (o.a. moestuinieren , huiswerkbegeleiding, sociaal spreekuur, taallessen en naailessen). Deze activiteiten zijn geen doel op zichzelf; ze blijven een middel waarmee mensen in de eigen kracht kunnen worden aangesproken en ze zijn daarnaast ook gericht op de onderlinge ontmoeting en verbinding. Heleen Joziasse is, als diaconaal opbouwwerker van STEK (stichting voor stad en kerk) , de spil in dit web en coördineert deze activiteiten.

De Mussenhof

De Diaconie Den Haag Zuidwest ondersetunt ook het werk van ds. Jan Eerbeek in de vorm van zijn projecten My Home en de Mussenhof.

Erediensten

Momenteel worden er wekelijks vieringen verzorgt op drie locaties: Abdijkerk - Bosbeskapel - Shalomkerk De diakenen verzorgen in de vieringen de collecte en assisteren in diensten van Schrift en Tafel.

Activiteiten op locatie

Naast het diaconale werk in DenHaag-ZuidWest organiseren en coördineren de diakenen ook diverse activiteiten op de locatie waaraan zij verbonden zijn. Hierbij valt te denken aan maaltijdprojecten, ouderensoos, telefooncirkel, autodienst, vakantieweken voor ouderen en gehandicapten, ouderenlunches, dagje uit, beursplein, acties voor KerkinActie- en ZWO-projecten zoals KidsCare, Mensenkinderen, Schrijfacties zoals Paasgroeten en ArkMission, etc.

Actueel - Financiële bijdragen -

Diaconie homepage

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest