Diaconie - Het goede voor een ander willen

Actueel

Collecteopbrengsten januari 2023…

KidsCare Kenia…

KidsCare Kenia

In juni 2022 zijn wij begonnen met het collecteren voor de kinderen in Kenia. KidsCare heeft het project toen geïntroduceerd en wij kunnen al een korte update geven. Van de toegezegde €20.000- is nu al een bedrag van bijna €2300,- ingezameld. Daarnaast is een gift van €4500,- ontvangen via een stichting. Een prachtige opsteker. Op alle locaties houden wij de actuele stand bij d.m.v. de KidsCare thermometer. Ook ontvangen wij periodiek krantjes van de Stichting KidsCare Kenia die bij de thermometer hangen met daarin verslag van haar activiteiten. Op de website is alle informatie over het project te vinden. Recent ontvingen wij onderstaand bericht vanuit Kenia van Lisette en Gerard Geenen: De eerste week zit erop. Was ‘thuis’ komen. Hectisch door de veelheid en tegelijk emotioneel om van zo dichtbij te zien en te voelen hoe de leefsituatie voor veel gezinnen in hoog tempo verslechterd. De mensen hier zijn echt bezorgd. De regenperiode blijft weer uit en de inflatie is hoog. Het KidsCare team is echter vastbesloten: “We moeten focussen en onze bijdragen blijven leveren ook al weten wij zeker dat wij tekort gaan komen”. De thuiszorg programma’s van KidsCare gaan op volle kracht door. Goed om te vertellen is dat vrijdag samen met de overheid zo’n 500 voedselpakketten zijn uitgedeeld in de meest droge regio’s. Zie de KidsCare-nieuwsbrief voor actuele informatie.

Diaconale activiteiten - Financiële bijdragen -

Diaconie homepage

PGG Zuidwest Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage
Abdij               Bosbes             Shalom

Kerkdiensten

Klik hier voor het rooster van de vieringen deze maand op onze drie locaties.

Vesperdiensten

Bosbeskapel woensdagavonden, 22/2-29/3, 19.00 uur Meer info…

Concerten

Abdijkerk 16 april 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Ida Pelliccioli (Italië), piano Meer info…

Zangdienst

Shalomkerk 3e zondag vd maand, 19.00 uur Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage

MENU

Diaconie - Het goede voor een

ander willen

Actueel

Collecteopbrengsten januari 2023…

KidsCare Kenia…

KidsCare Kenia

In juni 2022 zijn wij begonnen met het collecteren voor de kinderen in Kenia. KidsCare heeft het project toen geïntroduceerd en wij kunnen al een korte update geven. Van de toegezegde €20.000- is nu al een bedrag van bijna €2300,- ingezameld. Daarnaast is een gift van €4500,- ontvangen via een stichting. Een prachtige opsteker. Op alle locaties houden wij de actuele stand bij d.m.v. de KidsCare thermometer. Ook ontvangen wij periodiek krantjes van de Stichting KidsCare Kenia die bij de thermometer hangen met daarin verslag van haar activiteiten. Op de website is alle informatie over het project te vinden. Recent ontvingen wij onderstaand bericht vanuit Kenia van Lisette en Gerard Geenen: De eerste week zit erop. Was ‘thuis’ komen. Hectisch door de veelheid en tegelijk emotioneel om van zo dichtbij te zien en te voelen hoe de leefsituatie voor veel gezinnen in hoog tempo verslechterd. De mensen hier zijn echt bezorgd. De regenperiode blijft weer uit en de inflatie is hoog. Het KidsCare team is echter vastbesloten: “We moeten focussen en onze bijdragen blijven leveren ook al weten wij zeker dat wij tekort gaan komen”. De thuiszorg programma’s van KidsCare gaan op volle kracht door. Goed om te vertellen is dat vrijdag samen met de overheid zo’n 500 voedselpakketten zijn uitgedeeld in de meest droge regio’s. Zie de KidsCare-nieuwsbrief voor actuele informatie.

Diaconale activiteiten - Financiële

bijdragen - Diaconie homepage

Abdij          Bosbes        Shalom
PGG ZuidWest wm.pgg.zw@ziggo.nl HOME
PGG ZuidWest